Dnes je pondelok, 18.október 2021, meniny má: Lukáš
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Komunikácia o zavedení parkovania v meste nefunguje, tvrdí Čahojová

marec 29, 2017 - 06:19
Bratislavskí mestskí poslanci na štvrtkovom zastupiteľstve prerokujú návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou.
Foto: 
SITA

Starostka bratislavskej Karlovej Vsi a zároveň mestská poslankyňa Dana Čahojová má však výhrady. Ako dnes povedala na tlačovej konferencii na karloveskom miestnom úrade, od prijatia všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré určuje pravidlá parkovania v meste, komunikácia medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskými časťami nefunguje. Podľa starostky je to zlyhanie a obáva sa, že poslanci, ktorí budú vo štvrtok rokovať o dodatku štatútu, tento materiál nepoznajú a nevedia, o čom hlasujú. „Poslanci požiadali pána primátora, aby posúdil podklady prípravy verejného obstarávania parkovacieho systému nezávislou iniciatívou Slovensko.Digital, čo neurobil. Napriek tomu poslanci hlavného mesta SR Bratislavy trvajú na tomto posúdení. Do dnešného dňa nepožiadal o spoluprácu týchto odborníkov, ktorí by mohli vyhodnotiť prípravu verejného obstarávania ako transparentnú,“ pokračovala Čahojová. Schválením dodatku štatútu sa podľa nej uzavrie legislatívny proces a neexistuje záruka, že verejná súťaž bude transparentná.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal dnes na brífingu v Primaciálnom paláci povedal, že VZN aj dodatok k štatútu pripravovali viac ako rok aj pol a bol v spolupráci s bratislavskými mestskými časťami. „Ktokoľvek tvrdí, že o niečom nevie, nehovorí pravdu. Bola verejná prezentácia, preto odmietam tvrdenia, že sme nekomunikovali. Nakoniec, mestské zastupiteľstvo VZN o pravidlách parkovania v decembri schválilo,“ poznamenal. „Neviem, prečo začína mať zrazu Karlova Ves problém s parkovacou politikou, mestská časť schválila dodatok k štatútu,“ spomenul primátor.

V predloženom návrhu dodatku štatútu navrhujú možnosť, aby hlavné mesto mohlo vydávať parkovacie karty bez určenia zóny pre obyvateľov mestských častí, ktoré sa do parkovacej politiky nezapoja. Celý výnos z pokút by mal ísť pre Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy, niektorým členom mestskej rady i mestským poslancom sa to však nepáči. Mestské časti by chceli z pokút podiel, aby mohli systém parkovania na svojom území prevádzkovať. Do úvahy ešte prichádza možnosť, že poslanci navrhnú iné rozdelenie výnosov z úhrad za parkovanie. Z dodatku štatútu by totiž vyplývalo, že výnos z poplatku za parkovanie si bratislavský magistrát a bratislavské mestské časti rozdelia v pomere 75:25 v prospech mestských častí. „Zmenou štatútu budú vybrané cesty I. a II. triedy patriť pod mestské časti, aby na nich mohli vyberať peniaze za parkovanie. Doteraz to nebolo možné. Mestská časť mohla vyberať peniaze za parkovanie len na cestách III. a IV. triedy,“ vysvetlil bratislavský mestský poslanec Oliver Kríž. Bez prijatia dodatku k štatútu nemôžu mestské časti zaviesť na mestských cestách I. a II. triedy, ktoré sú na ich území, parkovaciu politiku.

V hlavnom meste SR Bratislave od 1. marca platí všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje pravidlá parkovania v meste. Aby však mohli bratislavské mestské časti parkovaciu politiku praktizovať, musí byť schválený dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Ten upravuje kompetencie hlavného mesta a mestských častí v užívaní ciest I. až IV. triedy. „Zároveň splnomocňuje mestské časti schváliť VZN v miestnom zastupiteľstve, ktoré bude obsahovať najmä úpravu výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia,“ doplnil Marek Papajčík z tlačového oddelenia bratislavského magistrátu. „Dodatok k štatútu je však plne v kompetencii poslancov mestského zastupiteľstva,“ pripomenul.

- - Inzercia - -