Dnes je sobota, 04.december 2021, meniny má: Barbora, Barbara
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

ČO NEBOLO V UČEBNICIACH - Záhady našej histórie

december 08, 2019 - 18:05
Každodenné problémy, ktoré sa na nás sypú z každej strany, nám takmer neumožňujú venovať sa otázkam histórie. To spôsobuje, že len ťažko dokážeme správne odhadnúť, čo sa môže stať v budúcnosti. Aj preto ľahko a ochotne prijímame „dogmy“, ktoré nám už celé roky servíruje oficiálna história, a ktoré sú veľakrát poplatné dobe a nie faktom.
Foto: 

Takto nám potom uniká podstata nášho vlastného ja, strácame sa v hmlách poloprávd, ktoré kedysi dávno vznikli ako veľmi účelové a nedokážeme oceniť skutočnú hodnotu nášho národa a jeho úlohu, ktorú zohral vo svetových dejinách. Je veľa príkladov, ktoré by mohli dokumentovať, že sme si vzali za svoje, čo nám vtĺkala do hláv či už svetská alebo cirkevná vrchnosť. Jedným z najmarkantnejších príkladov je účinkovanie Cyrila a Metoda na politickej a kultúrnej scéne Veľkej Moravy.

Asi by sme nenašli u nás človeka, ktorý by nepočul o Cyrilovi a Metodovi a väčšina z nás verí, že títo dvaja boli skutočne vierozvestci, čo k nám doniesli poznatky o kresťanskej viere. V roku 2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov na naše územie bola vydaná malá knižka s titulom Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Táto náboženstvom presiaknutá publikácia však pre mnohých čitateľov môže byť úvodom do iného podstatne reálnejšieho sveta, než je ten, ktorý reprezentuje súčasná katolícka náboženská romantika.

V tejto publikácii sa nachádzajú čerstvo preložené texty, ktoré poznáme pod názvom Život Konštantína a Život Metoda a ich slovenským zdrojom je Matica slovenská.

Zamlčaná realita

Keď „odhrnieme“ z textov náboženské zaklínania a kadidlá toho času, objavíme pre mnohých šokujúcu realitu sveta v deviatom storočí. Metodova oficiálna kariéra sa začala tým, že ho cisár Byzancie menoval za guvernéra slovanskej provincie v Byzancii. Prečo sme sa nikdy o slovanskej provincii v ďalekej Byzancii – dnešnom Turecku – neučili? Ako sa volala a prečo bola slovanská?

Provincia sa volala Bitýnia a naša slovenská história má svoje korene aj v  ďalekom Turecku. V čase, keď Metod ako guvernér riadil slovanskú provinciu Bitýnia, bola vojna medzi rímskym pápežom a byzantským patriarchom. Obe tieto kresťanské centrá mali strategický záujem na pokresťančovaní obyvateľov území, ktorých králi ešte neprejavili dostatočný záujem o kresťanstvo ako štátne náboženstvo. Nátlak nebol v prvom rade na jednotlivých občanov kráľovstiev, ale priamo na ich panovníkov. Tieto metódy šírenia kresťanstva mali, samozrejme, dve motivačné roviny. Prvou bol prísľub, že králi, ktorí sa nechajú pomazať pápežom alebo patriarchom, a oženia sa v kostole s požehnaním katolíckej cirkvi, budú môcť svoje kráľovstvo odovzdať dedičom. Cirkev sa rozhodla vystupovať ako garant tohto prísľubu.

Bičom bola hrozba, ktorej obsahom bolo, že v prípade, ak kráľ neprijme kresťanské pomazanie, môžu jeho krajinu napadnúť už pokrstení králi a ponechať si ju ako legitímnu korisť v záujme šírenia kresťanstva. Problémom nepokrstených kráľov bolo, že po svojom krste museli zaviesť cirkevnú daň. To vtedy znamenalo stopercentné navýšenie daní a istú vzburu domácej šľachty, ktorá bola už dávno pokrstená, ale v ariánskej kresťanskej viere.

V mene Boha a pravej viery

Byzantský cisár videl takisto ako nemeckí potomkovia Karola Veľkého príležitosť v mene viery rozšíriť svoje územia a zabíjanie ľudí v mene Boha je vždy ľahšie ospravedlniteľné ako zabíjanie z čisto koristníckeho záujmu. Metod ako guvernér slovanskej provincie Bitýnia v Byzanskej ríši bol jasne predurčený na dobýjanie slovanských území pod a nad Dunajom. Metodovi však chýbalo kresťanské maskovanie a cisár, vidiac túto slabinu koncepcie, zabezpečil jeho menovanie za arcibiskupa a pridelil mu kláštor, ktorý bol modelovým vzorom kláštorného zarábania peňazí. V životopise Metoda sa síce píše, že ho k tejto kláštornej dráhe donútili, ale píše sa tiež o tom, že príjem tohto kláštora je „dvadsať štyri mier zlata“.

Žiadny príjem v naturáliách, ako sú obilie či iné poľnohospodárske a hospodárske komodity. Na úrovni arcibiskupa a cisára sa hovorí iba o zlate a tomu všetci mocní rozumejú. Kláštor, v ktorom Metod pred cestou medzi Moravanov pôsobil ako opát, sa volal Polychron a bol na hore Olymp.

Z perspektívy Slovanov žijúcich v byzantskej provincii Bitýnia treba priznať, že v deviatom storočí už nie sú čistí ariáni, ale iba ich potomkovia. V šiestom storočí je táto provincia baštou byzantského ariánstva a vtedajší cisár Justinian menuje práve preto jej guvernérom posledného známeho kráľa Vandalov Gelimira. Keď časť Vandalov odchádza z nášho územia v štvrtom storočí, sú títo už kresťania, ale ariánskeho vyznania, čiže tí, čo nechcú platiť cirkevné dane a myslia si, že Kristus je prorokom a nie je totožný s Bohom.

Zomrela svätá Helena na území Slovenska?

Svätá Helena, matka cisára Konštantína, ktorý sa na smrteľnej posteli necháva pokrstiť ariánskym biskupom, sa tiež narodila v Bitýni a zomrela pravdepodobne na území dnešného Slovenska. Dnes už vieme, že slovanskí Vandali a iné kmene mali ako ariáni vlastné písomníctvo a mincovníctvo. Naši predkovia hrali významnú rolu nielen v histórii Rímskej ríše, ale aj v histórii kresťanstva. Tvrdiť, že Cyril a Metod k nám priniesli vieru, je nielen zavádzajúce, ale aj dehonestujúce pre nás všetkých, čo vieme čítať a rozmýšľať.

Je vysoko pravdepodobné, že Cyril neobjavil, alebo nezostavil slovanské písmo. Toto písomníctvo sa nachádzalo už dávno v slovanských ariánskych kláštoroch a možno naši historici niekedy pochopia význam vety v Sixtínskej kaplnke. kde pod obrazom Cyrila je veta :„Cyril, autor druhej ilýrskej abecedy.“ 

FRANTIŠEK ZVRŠKOVEC

 

- - Inzercia - -